Molos var med på Svenska Kraftnäts insatsövning

kanadastolpeSvenska Kraftnät har sedan 2009 byggt upp en insatsstyrka som en resurs för elförsörjningen vid störningar, katastrofer och sabotage. Med jämna mellanrum får deltagarna i styrkan genomgå utbildningar för att behålla kompetensen.

Årets scenario var att ett tåg spårat ur och rivit ner ett antal stolpar på en korsande 130kV-ledning på en sträcka av cirka en kilometer. En tillfällig kraftledning skulle byggas med ”kanadastolpar” och fungera som förbikoppling över skadeområdet tills ordinarie ledning har återuppbyggts. Totalt är det 36 övande kraftmontörer, civilpliktiga montörer, bandvagnsförare och arbetsberedare fördelat på tre arbetslag. Övningsledning, instruktörer och en grupp av utvärderare är också engagerade i övningen.

Molos svarar för sambandsplanering för hela övningen och tillhandahåller kommunikationsutrustning i form av Rakel till alla drygt femtio deltagare. En instruktör, fyra systemledare, en kommunikationsbandvagn och två radiofordon fanns på plats. Molos bemannas med personal från FRO. Förutom att hantera olika typer av sambandsutrustning kan systemledarna köra de bandvagnar som ingår. Kontakta FRO om du vill veta mer.

Hela övningen genomfördes anpassat till corona, med alla välsmakande måltider och fika, utom frukost, intagna ute i fält i strålande sol.