Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

FRO Riksstämma 2020

litencsty20FRO har genomfört sin riksstämma på Aronsborgs konferenshotell i Bålsta. Stämman genomfördes i ett format anpassat till corona, med ett minimum av deltagare. Det var endast de 44 delegaterna från hela landet samt centralstyrelsen som var på plats för att fatta beslut om framtiden. Många svåra frågor stod på föredragningslistan och debatten var stundtals het under den korta tid som stod till förfogande. Det händer mycket i samhälle nu och det gäller att FRO är redo för de utmaningar som finns för de frivilliga försvarsorganisationerna i det nya totalförsvaret.  

En ny centralstyrelse valdes som nu kommer att bryta ner riksstämmans beslut till anvisningar för 2021 - 2022. Anvisningarna delges förbunden i slutet på året och ska vara underlag för förbundens inriktningsbeslut som ska tas på kommande förbundsstämma.

Under stämmohelgen beslutades även att nästa riksstämma (2022) ska genomföras på Fårö Kursgård och FRO Gotland fick i uppdrag att vara värd för stämman. Den ursprungliga tanken var att årets stämma skulle genomförts på kursgården för att fira att FRO haft kurser där under 50 år. 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök